ANKON has taken place in the COVID-19 Response process by initiating webinar series named ANKON+ , where discussions

on sustainable development and the new-normal after the global pandemic held in live internet broadcasts. The ANKON+ is aimed

to be a platform where the speakers as well as the participants share their views, discuss about the topic of the day and of the month.

Leading professionals, academicians and experts has already been our quests and Webinar series is continuing in a weekly basis.

You can visit our YouTube Channel to reach our past online meetings.

Subject Subject Speaker Moderator Date
“Kibyra Antik Kenti Kazısı ve Günümüze Bıraktığı Kültürel Miras”

"Kibyra Antik Kenti Kazısı ve Günümüze Bıraktığı Kültürel Miras"

Doç. Dr. Şükrü Özüdoğru      

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Arkeoloji Bölümü       

Kibyra Antik Kenti Kazı ve Araştırmaları Başkanı

Doç. Dr.  Thomas Zimmermann

Bilkent Üniversitesi

Arkeoloji Bölümü

“İnsan, Zaman ve Mekan – Arkeolojik Buluntular Işığında Kökenlerimiz, Varlığımız ve Geleceğimiz”

"İnsan, Zaman ve Mekan - Arkeolojik Buluntular Işığında Kökenlerimiz, Varlığımız ve Geleceğimiz"

Doç. Dr.  Thomas Zimmermann

Bilkent Üniversitesi

Arkeoloji Bölümü

Dr. Nuran Belet

Gazi Üniversitesi

Ekonomi Bölümü

“Arkeolojinin Ayak İzleri, Syedra’nın İlk Adımları”

"Arkeolojinin Ayak İzleri, Syedra'nın İlk Adımları"

Doç. Dr. H. Ertuğ Ergürer

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

Dr. M. Ali Yılmaz

Uşak Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

“Anadolu’da Bir Hint – Avrupa Kavimi: Hititler”

"Anadolu’da Bir Hint - Avrupa Kavimi: Hititler"

Doç. Dr. Nursel Aslantürk

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Arkeoloji Bölüm Başkanı

Jâle Velibeyoğlu

Arkeolog

“Dijital Dönüşüm İşlerimizi Elimizden Alacak mı?”

"Dijital Dönüşüm İşlerimizi Elimizden Alacak mı?"

Doç. Dr. İ. Semih Akçomak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

ODTÜ - TEKPOL

Dr. Güneş A. Aşık

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

İktisat Bölümü

DİJİTAL ÇAĞDA SANAL KAPİTALİZM

DİJİTAL ÇAĞDA SANAL KAPİTALİZM

Dr. Yalın Gündüz

Deutsche Bundesbank

Alman Merkez Bankası

Kıdemli Araştırma Ekonomisti

Doç. Dr. Selcen Öztürk

Hacettepe Üniversitesi

İktisat Bölümü

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN EKONOMİ POLİTİĞİ VE TÜRKİYE’NİN DÖNÜŞÜM HEVESİ

DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜN EKONOMİ POLİTİĞİ VE TÜRKİYE'NİN DÖNÜŞÜM HEVESİ

Prof. Dr. Erkan Erdil

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

İktisat Bölümü

Doç. Dr. Tarkan Gürbüz

ODTÜ Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

DİJİTALLEŞME VE DİJİTAL PARA TARTIŞMALARI

DİJİTALLEŞME VE DİJİTAL PARA TARTIŞMALARI 

Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak

İktisat ve Toplum Dergisi

Editör

Dr. Nuran Belet

Gazi Üniversitesi

Ekonomi Bölümü

PANDEMİ SONRASI YENİ DİJİTAL DÜZEN

PANDEMİ SONRASI YENİ DİJİTAL DÜZEN

Cengiz Ultav

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

Yönetim Kurulu Başkanı

Alper Gerçek

Dijital Dönüşüm Danışmanı

GELECEKTE UZAKTAN ÇALIŞMA VE ÖĞRENME

GELECEKTE UZAKTAN ÇALIŞMA VE ÖĞRENME

Doç. Dr. Tarkan Gürbüz

ODTÜ Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak

İktisat ve Toplum Dergisi

Editör

KURUMLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLCULUĞU VE İNSAN UNSURU

KURUMLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YOLCULUĞU VE İNSAN UNSURU

Çağlar Çabuk

SEGM-Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Ayşe Alacaoğlu Demirbaş

SEGM-Sürdürülebilir Eğitim Gelişim

ve Mükemmellik Derneği Üyesi

İŞ DÜNYASINDA KADIN İLETİŞİM AĞI

İŞ DÜNYASINDA KADIN İLETİŞİM AĞI

Göknur Atalay

KAİSDER (Kadın İş veren ve Sanayiciler Derneği)

Yönetim Kurulu Başkanı

Meltem Koca

KAİSDER Yönetim Kurulu Üyesi

Activate Bilişim Tek. AŞ / Kurucu

Kadınların Güçlenmesi ve Sivil Toplum Kuruluşları

KADINLARIN GÜÇLENMESI VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Canan Güllü

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu

Başkanı

Dr. Nuran Belet

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

İktisat Bölümü

Sürdürülebilir Gıda ve Beslenme Politikaları

SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA VE BESLENME POLİTİKALARI

Prof. Dr. Birol Saygı

Beykoz Üniversitesi

anat ve Tasarım Fakültesi

Dr. Nuran Belet

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

İktisat Bölümü

Gıda Ekonomisi

GIDA EKONOMİSİ

Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü Başkanı

Avrasya Tarım Ekonomistleri Derneği Başkanı

Prof. Dr. Duygu Aktürk

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Tarım Ekonomisi Bölümü

“Finans Piyasaları Nereye Gider: Çerçeve Arayışı”

FİNANS PİYASALARI NEREYE GİDER: ÇERÇEVE ARAYIŞI

Prof. Dr. Selahattin Toğay

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

İktisat Bölümü

Dr. Tolga Dağlaroğlu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

İktisat Bölümü

“Global Finansal Krizden Büyük Kapanmaya: Global Finansal Sistem ve Para Politikaları”

GLOBAL FİNANSAL KRİZDEN BÜYÜK KAPANMAYA: GLOBAL FİNANSAL SİSTEM VE PARA POLİTİKALARI

Dr. Tolga Dağlaroğlu

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

İktisat Bölümü

Dr. Nuran Belet

Gazi Üniversitesi

Ekonomi Bölümü

“Türkiye için Nasıl Bir Kalkınma Anlayışı Gerekli?”

TÜRKİYE İÇİN NASIL BİR KALKINMA ANLAYIŞI GEREKLİ?

Prof. Dr. Ümit Özlale

Ekonomi Profesörü

Beyza Polat

Ekonomist / Kurucu Ortak

SEAL Danışmanlık

“Yerel Kalkınma Gündeminde Hareketli Konular: Uyum Yeteneği, Performans ve Hareketlilik”

YEREL KALKINMA GÜNDEMİNDE HAREKETLİ KONULAR: UYUM YETENEĞİ, PERFORMANS VE HAREKETLİLİK

N.Barış Tartıcı

ENHANCER Projesi

Teknik Koordinatörü

Dr. Nuran Belet

Gazi Üniversitesi

Ekonomi Bölümü

“Toplum 5.0 Ekonomisinin Temelleri”

TOPLUM 5.0 EKONOMİSİNİN TEMELLERİ

Dr. Yıldız Tuğba KARA

Toplum 5.0 Enstitüsü

Başkan

Dr. Ebru Gürhan Cengiz

Teknoloji Felsefesi

Kurucu

“Tarım Ekosisteminde Teknoloji”

TARIM EKOSİSTEMİNDE TEKNOLOJİ

Prof. Dr. Gökhan Özertan

Boğaziçi Üniversitesi

Ekonomi Bölümü

Kerem Erikçi

tarla.io / iklim.co

Kurucu Ortak

“Endüstri 4.0’dan, Tarım 4.0’a”

ENDÜSTRİ 4.0'DAN, TARIM 4.0'A

Ali Rıza Ersoy

ION Academy

Kurucu

Prof. Dr. Meltem Onay

Onbeş Kasım Kıbrıs Üniversitesi

Rektör Yardımcısı

“Green Recovery in the Post COVID- 19 World”

GREEN RECOVERY İN THE POST COVID- 19 WORLD

Burcu Ünüvar

Head of Economic Research

TSKB - Industrial Development Bank of Turkey

Karin Merle

Green Economy Specialist

“Türkiye’de Döngüsel Ekonomi”

TÜRKİYE’DE DÖNGÜSEL EKONOMİ

Münevver Bayhan

SKD Türkiye (İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği)

Projeler Yöneticisi

Melis Cengizhan

SKD Türkiye (İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği)

Proje Uzmanı

“Florlu Sera Gazları ve İklim Değişikliği”

FLORLU SERA GAZLARI VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Gönül Ertürer

Çevre ve İklim Danışmanı

Önder Algedik

Enerji ve İklim Uzmanı

“Sosyal Girişimcilik ve Kamu’da İnovasyon Ekosistemi: ASBÜ Sosyokent TGB”

SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VE KAMU’DA İNOVASYON EKOSİSTEMİ: ASBÜ SOSYOKENT TGB

Prof. Dr. Erdal Akdeve

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Sosyal İnovasyon Merkezi Müdürü

Gürkan Akçaer

Sistem ve Jenerasyon Derneği

Kurucu

“Sosyal İnovasyon Odaklı Girişimcilik Destekleri ve Sonrası?”

SOSYAL İNOVASYON ODAKLI GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ VE SONRASI?

Dr. Nuran Belet

Gazi Üniversitesi

Ekonomi Bölümü

Işıl Nadire Yener

ANKON Consulting

Yönetişim Sektör Lideri

“İnsan Odaklı Sosyal İnovasyon”

İNSAN ODAKLI SOSYAL İNOVASYON

Dr. Cihat Erbil

Ankara HBV Üniversitesi (Gazi Üniversitesi)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

Doç. Dr. Nuray Atsan

Akdeniz Üniversitesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

“Döngüsel Ekonomi ve Atık Yönetimi”

DÖNGÜSEL EKONOMİ VE ATIK YÖNETİMİ

Onur Akpulat

REC Türkiye

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

Rıfat Ünal Sayman

REC Türkiye

Yönetim Kurulu Başkanı

“Sosyal İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik”

SOSYAL İNOVASYON VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK

Hande Kara

Ankara Kalkınma Ajansı

Uzman

Tuğba Şavlı

Ankara Kalkınma Ajansı

Uzman

“Normalin Sonu ve Yeni Kalkınma Arayışları”

NORMALİN SONU VE YENİ KALKINMA ARAYIŞLARI

Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak

İktisat ve Toplum Dergisi

Editör

Dr. Nuran Belet

Gazi Üniversitesi

Ekonomi Bölümü

“Uluslararası Kalkınma Bankalarının Ülke Kalkınmasına Olan Faydaları ve Maliyetleri”

ULUSLARARASI KALKINMA BANKALARININ ÜLKE KALKINMASINA OLAN FAYDALARI VE MALİYETLERİ

Doç. Dr. Hakan Ercan

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü

Işıl Nadire Yener

ANKON Consulting

Yönetişim Sektör Lideri

“Göç ve Kalkınma: Mültecilerin İstihdam Piyasasına Uyumu”

GÖÇ VE KALKINMA: MÜLTECİLERİN İSTİHDAM PİYASASINA UYUMU

Prof. Dr. Ümit Özlale

Özyeğin Üniversitesi

Ekonomi Bölümü Başkanı

Damla Taşkın

UNHCR Kıdemli Geçim Kaynakları ve Ekonomik İçerme Programları Müdürü

“Organize Sanayi Bölgeleri’nde Kadın İstihdam Yapısı ve Erişilebilirlik”

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ'NDE KADIN İSTİHDAM YAPISI VE ERİŞİLEBİLİRLİK

Doç. Dr. Eda Beyazıt İnce

İstanbul Teknik Üniversitesi

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Doç. Dr. Nihan Akyelken

Oxford Üniversitesi

Sürdürülebilir Kentsel Kalkınma Bölümü

“Dünya ve Türkiye Ekonomisi: Ne Değişti?”

DÜNYA VE TÜRKİYE EKONOMİSİ: NE DEĞİŞTİ?

Damla Taşkın

UNHCR Kıdemli Geçim Kaynakları ve Ekonomik İçerme Programları Müdürü

Prof. Dr. Ümit Özlale

Özyeğin Üniversitesi

Ekonomi Bölümü Başkanı

“Sanatın Evrilmesinde Kilometre Taşları”

SANATIN EVRİLMESİNDE KİLOMETRE TAŞLARI

Ayşegül Kurtel

K2 Çağdaş Sanat Derneği Kurucu Direktörü

Jâle Velibeyoğlu

Sivil Toplum Destek Programı Hibe Kilit Uzmanı

“Urfa-Harbetsuvan Tepesi Kazıları”

URFA-HARBETSUVAN TEPESİ KAZILARI

Prof. Dr. Bahattin Çelik

Iğdır Üniversitesi

Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Jâle Velibeyoğlu

Sivil Toplum Destek Programı Hibe Kilit Uzmanı

“Beş Bin Yıllık Çocuk Oyuncakları ve Kaya Mezarları ile Bir Tapınım Merkezi SOĞMATAR”

BEŞ BİN YILLIK ÇOCUK OYUNCAKLARI VE KAYA MEZARLARI İLE BİR TAPINIM MERKEZİ SOĞMATAR

Doç. Dr. Yusuf Albayrak

Aksaray Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi

Jâle Velibeyoğlu

Sivil Toplum Destek Programı Hibe Kilit Uzmanı

“Balık ve Balıkçılık Üzerine”

BALIK VE BALIKÇILIK ÜZERİNE

Dr. Atilla Özdemir

Balıkçılık ve Akuakültür Danışmanı

Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

“Bireysel Bağışçılık ve Hayırseverlik”

BİREYSEL BAĞIŞÇILIK VE HAYIRSEVERLİK

Prof. Dr. Ali Çarkoğlu

Koç Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Seçil Müderrisoğlu

Kıdemli Araştırmacı

NfpSynergy-UK

“Kırsal Kalkınmada Küçük Aile İşletmeciliği ve Kırsal Yoksulluk”

KIRSAL KALKINMADA KÜÇÜK AİLE İŞLETMECİLİĞİ VE KIRSAL YOKSULLUK

Dr. Ayşegül Selışık
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Türkiye Temsilci Yardımcısı

Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu
Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Duygu Aktürk

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü

“Fundraising for NGOs Around the World”

FUNDRAISING FOR NGOS AROUND THE WORLD

Cian Murphy
Director
nfpSynergy Ireland

Seçil Müderrisoğlu
Senior Researcher, nfpSynergy London / UK

“Yoksulluk Halleri: 2000 – 2020 lar”

YOKSULLUK HALLERİ: 2000 - 2020

Prof.Dr. Necmi Erdoğan
ODTÜ Siyaset Bilimi

Prof.Dr. Abdullah Karatay
Üsküdar Üniversitesi SBF/Sosyal Hizmet

Cengiz Çiftçi
Sivil Toplum Uzmanı

“Pandemi Sürecinde Eşitsizlikler: Kadınlar ve Erkekler”

PANDEMİ SÜRECİNDE EŞİTSİZLİKLER: KADINLAR VE ERKEKLER

Prof. Dr. Şemsa Özar

Dissensus Araştırma

Işıl Nadire Yener

Yönetişim Sektör Lideri

ANKON Consulting

 

“Pandeminin İşgücü Piyasasında Yarattığı Tahribat ve Yoksulluğa Etkisi”

PANDEMİNİN İŞGÜCÜ PİYASASINDA YARATTIĞI TAHRİBAT VE YOKSULLUĞA ETKİSİ

Doç. Dr. Gökçe Uysal

Sabancı Üniversitesi Mercator

İstanbul Politikalar Merkezi Araştırmacısı

Jâle Velibeyoğlu

Sivil Toplum Destek Programı Hibe Kilit Uzmanı

Yoksulluk, Kadın Kooperatifleri ve Dayanışma Ekonomileri”

YOKSULLUK, KADIN KOOPERATİFLERİ VE DAYANIŞMA EKONOMİLERİ

Perihan Uluğ - Gökçe Yanık
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı

Işıl Nadire Yener
Yönetişim Sektör Lideri ANKON Consulting

Ekosistemde ve Yaşantımızda Arılar

EKOSİSTEMDE VE YAŞANTIMIZDA ARILAR

Dr. Emel Damarlı
Balparmak Ar-Ge ve Kalite Direktörü
Ulusal ve Uluslararası (ISO)

Ahu Yücesoy
ANKON Danışmanlık Portfolyo Direktörü

COVID 19 / İKLİM 20 – Telaşsız Ekonomi

COVID 19 / İKLİM 20 - TELAŞSIZ EKONOMİ

Önder Algedik
Enerji ve İklim Uzmanı

Gönül Ertürer
Çevre ve İklim Danışmanı