recent projects
 
Replacement Team Leader/TVET Expert for a Vocational Education Project
 
Qualifications Framework Expert - Technical Assistance for Implementation of Turkish Qualifications System and Framework Operation
 
Devamı   tüm projeler
 
 
 
recent projects
 
Eğitimde Cinsiyet Eşitliğinin Teşvik Edilmesi Teknik Destek Projesi
 
Turizm Sektöründeki İşveren ve Çalışanların Uyumluluklarının Arttırılması
 
Devamı   tüm projeler
 
 
 
news
 
TANAP SEIP, Communitas’ın “Toplumsal Hizmet ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk” Ödülünü Kazandı (05.04.2019)
 
TANAP SEIP Projesi Başarıyla Devam Ediyor (21.03.2019)
 
Devamı   tüm haberler
 
 
 
 
 
ANKON’un profesyonellik, sürdürülebilirlik ve başarı odaklı bir anlayışla üzerinde çalıştığı alanlar şunlardır:


 
Bölgesel ve Ekonomik Kalkınma

 • KOBİ Gelişimi, Kalkınma Planlaması ve Program Yönetimi
 • Kalkınma Fonları Yönetimi
 • Kamu-Özel Sektör İşbirliği
 • Fizibilite Çalışmaları ve Pazar Araştırmaları
 • Finansal Danışmanlık
 • C3 Eğitim Metodolojisi
 • Yerel Girişim Projeleri
 • Kırsal Kalkınma Projeleri
 • Proje Yönetimi
 • Mikro-Finans

Kamu Sektörünün Geliştirilmesi

 • Kamu Hizmeti Reformları
 • Yerel Yönetim Reformları
 • Belediyelerde Yönetim Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılması ve Geliştirilmesi
 • Yatırım Projeleri ve Yıllık Bütçe Önerileri
 • İyi Yönetişim, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik
 • İç Kontrol Sistemleri ve Kalite Sistemleri

Yerel Yönetimler

 • Belediye Politikaları ve Plan Geliştirme Hizmetleri
 • Yatırım Projeleri ve Yıllık Bütçe Önerilerinin Gözden Geçirilmesi
 • İşletme ve Yönetim Sistemleri Geliştirme
 • Muhasebe
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) ve Bilgisayar İşlemleri

KOBİ ve Özel Sektörün Geliştirilmesi

 • İşletme ve Yönetim Uygulamaları
 • C3 Eğitim Metodolojisi
 • Kümeleme Politikaları ve bu Politikaların Yürütülmesi
 • Bölgesel Rekabet
 • Eğitim ve Kapasite Geliştirme
 • Eşleştirme Faaliyetleri

 

 

İstihdam ve İşgücü

 • İstihdam Politikaları ve Planlama
 • Sosyal Güvenlik Sistemleri
 • Sosyal Diyalog
 • İşgücü Piyasa Araştırmaları

Eğitim ve İnsan Kaynakları Gelişimi

 • Eğitim Programları
 • Mesleki Öğretim ve Eğitim
 • Hayat Boyu Öğrenme
 • C3 Eğitim Metodolojisi

Tarım ve Kırsal Kalkınma

 • Politika Geliştirme
 • Program Yönetimi
 • Kalkınma Fonları Yönetimi
 • Gıda Güvenliği, Hayvancılık, Bitkisel Üretim ve Tohumculuk
 • Su Ürünleri ve Balıkçılık
 • Tarımsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları

Sağlık Sektörü

 • Yönetsel Politika Geliştirilmesine İlişkin Teknik Destek
 • Yönetim Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılması
 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • Sağlık Yönetim Sistemlerinin Tasarlanması ve Geliştirilmesi

Sivil Toplum

 • Kültürel Diyalog
 • Kapasite Geliştirme
 • İyi Yönetişim
 • STK İletişim Ağı Geliştirme

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

 • Bilgi Teknolojileri
 • Proje Yönetimi
 • Yönetim Bilgi Sistemleri Geliştirme ve Tasarım
 • Web Tasarım

Çevre ve İklim Değişikliği

 • Politika Geliştirme ve  Program Yönetimi
 • Su ve Atık Yönetimi
 • Doğal Kaynaklar Yönetimi
 • Doğa Parkı Yönetimi
 • Orman Yönetimi ve Sertifikasyon
 • İklim Değişikliği
 • Temiz Kalkınma Mekanizmaları
 • Karbon Piyasaları
 • ÇED Rapor Uygulamaları

 

   
 
 
                 
 
 
      Ana Sayfa | İletişim | Kullanım Kuralları | Künye
  © 2010 ANKON Danışmanlık Tüm hakları saklıdır.