recent projects
 
Replacement Team Leader/TVET Expert for a Vocational Education Project
 
Qualifications Framework Expert - Technical Assistance for Implementation of Turkish Qualifications System and Framework Operation
 
Devamı   tüm projeler
 
 
 
recent projects
 
Eğitimde Cinsiyet Eşitliğinin Teşvik Edilmesi Teknik Destek Projesi
 
Turizm Sektöründeki İşveren ve Çalışanların Uyumluluklarının Arttırılması
 
Devamı   tüm projeler
 
 
 
news
 
TANAP SEIP, Communitas’ın “Toplumsal Hizmet ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk” Ödülünü Kazandı (05.04.2019)
 
TANAP SEIP Projesi Başarıyla Devam Ediyor (21.03.2019)
 
Devamı   tüm haberler
 
 
c3
 
 
 
 
Yönetim ve kalkınma danışmanlığı alanında derin tecrübesiyle en iyi uygulamaları hayata geçiren ANKON’un sürdürdüğü hizmetlerin bir bölümü aşağıdadır:  


 
Kurumsal Yapılandırma ve Reorganizasyon

 • Etkinlik ve verimlilik, etkin kaynak kullanımı ve maliyetlerin azaltılması konularında danışmanlık
 • Kamu ve özel sektör kuruluşlarına stratjik ve kurumsal plan geliştirilmesinde destek
 • Proje yönetimi ve uygulanmasında destek ve danışmanlık
 • Genel yönetim, reorganizasyon, insan kaynakları yönetimi, personel ve ödeme sistemleri konularında kapsamlı hizmet sunumu

Sektör Analizi ve Piyasa Araştırmaları

 • Durum analizi ve geleceğe yönelik hedeflerin değerlendirilmesi
 • Piyasa stratejilerinin geliştirilmesinde, coğrafi ve/veya üzün tabanlı Pazar araştırmaları yürüterek pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine destek ve danışmanlık

İletişim ve Etkinlik Yönetimi

 • Eğitim programları, ulusal ve uluslararası seminer ve konferanslar,  yabancı misyon ziyaretlerinin planlanması ve yürütülmesi
 • Medya stratejisi planlanması ve yönetimi
 • AB Görünürlük Rehberi doğrultusunda görünürlük stratejilerinin ve araçlarının hazırlanması
 • Farkındalık yaratma kampanyalarının planlanması, organizasyonu ve yönetilmesi

Hibe Programları Yönetimi

 • Hibe Yönetimi Stratejileri belirlenmesi, Hibe Kılavuzunun hazırlanması,  yararlanıcılar için “Bilgi Günleri” ve diğer bilgilendirme etkinliklerinin organize edilmesi
 • Yararlanıcı kuruluşlara hibe programının izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda teknik ve idari destek
 • Avrupa fonların kapsamındaki prosedürlere uygun olarak, hibe yararlanıcılarına, proje yönetimi konusunda, görünürlük, mali yönetim, mali ve nihai  raporlama, izleme ve değerlendirme konularında eğitim hizmetleri sunumu

Teknik Yardım Projeleri

 • Proje planlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında danışmanlık
 • Kapasite güçlendirme, politika ve sektör araştırmaları, insan kaynaklarının geliştirilmesine destek
 • Hibe Programları yararlanıcılarına  proje yönetimi, izleme ve değerlendirme, Yönetim Bilgi Sistemleri, yazılım geliştirme ve programlama, stratejik gelişme konularında danışmanlık
 • İletişim, İş Güvenliği, İstihdam, Yasal Metroloji, Sanayi,Ticaret ve Eğitim konularında mevzuat geliştirilmesine yönelik hukuki destek
 • İş geliştirme ve yatırım planlama konularında destek
 • Kurumsal analiz ve değerlendirme

Yönetim Danışmanlığı

 • Endüstriyel ve kurumsal performans artırımı için mevcut iş süreçlerinin analizi ve eylem planlarının geliştirilmesi
 • İş geliştirme ve yatırım planlamasına destek
 • Kurumsal analiz ve değerlendirme

Eğitim ve Kapasite Geliştirme


 • Organizasyon, yönetim, proje planlama ve yönetimi, üretim yönetimi, mali yönetim, insan kaynakları yönetimi, sermaye piyasaları gibi  gibi alanlarda özel sektör ve kamu sektörü ile yerel yönetimlere özel eğitim hizmetleri
 • KOBİ’lere, sektör kümelenmelerine, meslek örgütlerine ve diğer kamu/özel kuruluşlara C3 Eğitimi

Proje Planlama ve Yönetim

 • Kamu ve özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarına proje planlama, değerlendirme, koordinasyon, denetim ve uygulama hizmetleri sunumu
 • Proje uygulama ve izleme sistemlerinin geliştirilmesi
 • Proje mali yönetimi ve muhasebe sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması
 • Yerel ve uluslararası düzeyde, satın alma danışmanlığı da dahil tüm idari hizmetlerin sağlanması

Strateji Geliştirme, Planlama ve Uygulama

 • Kamu kurum ve kuruluşları için sektörel yeniden yapılandırma, reform programları ve özelleştirme modellerinin geliştirilmesi ve uygulanması konularında destek ve danışmanlık
 • Kamu sektöründe  yeniden yapılandırma programları özelinde gerekli yasama sürecinin yürütülmesinde destek
 • Sağlık sektöründe finansman ve hizmet sunumu sistemlerinin yeniden yapılandırılması ve sağlık sigortası programlarında teknik yardım
 • Fiziksel, sosyal ve ekonomik açılardan kırsal ve/ veya kentsel kalkınma modellerinin oluşturulması
   
 
 
                 
 
 
      Ana Sayfa | İletişim | Kullanım Kuralları | Künye
  © 2010 ANKON Danışmanlık Tüm hakları saklıdır.