ESG360 & SDG Etki Çözümleri:

Sürdürülebilir Dönüşüm Merkezi

Ankon ESG360 & SDG Etki Çözümleri olarak, 

sürdürülebilir dönüşüm için kritik bir merkez olma rolümüzü benimsiyoruz.

 

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) ilkelerini Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ile bütünleştirerek etkili değişim sağlama amacındayız. Yaklaşımımız, iş dünyası, hükümetler ve sivil toplumun bir araya gelerek zamanımızın acil sorunlarına yönelik yenilikçi çözümler geliştirebileceği ve uygulayabileceği işbirlikçi bir ekosistem oluşturmak üzerine kuruludur.

Yenilikçi Çözüm Geliştirme:

ESG ve SKH çerçevelerindeki uzmanlığımızı kullanarak, sadece riskleri azaltmakla kalmayıpsürdürülebilir büyüme fırsatlarından da yararlanan ileri düzey çözümler tasarlıyoruz.

İşbirlikçi Platformlar:

Farklı paydaşları bir araya getirerek, kalıcı etkiye sahip çözümler ortaklaşa yaratılabilecekdiyalog ve ortaklık platformları sağlıyoruz.

Etki Ölçümü ve Raporlama:

Sağlam etki ölçümü ve raporlama araçlarımız, organizasyonların ESG ve SKH hedeflerine doğruilerlemelerini takip etmelerini ve sürdürülebilir kalkınmaya olan bağlılıklarını göstermelerinisağlar.

Eğitim ve Kapasite Geliştirme:

Organizasyonun her seviyesinde sürdürülebilirlik anlayışı ve kapasitesini artırmak için atölyeçalışmaları, eğitim seansları ve kaynaklar sunuyoruz.