Aktif İstihdam Tedbirleri ve Yerel Düzeyde İŞKUR’a Destek Projesi

Ülke

:

Türkiye

Referans

:

Başlangıç Yılı

:

2008

Bitiş Yılı

:

2010

Yararlanıcı

:

İŞKUR

Konsorsiyum

:

Ecorys (NL), ANKON (TR), Cotecno (IT), Lavoro (IT), BWK (DE)

Bütçe

:

3,808,860 €

Donör

:

Avrupa Komisyonu

Çalışma Alanı

:

Kamu Sektörü Gelişimi, Çalışma ve İstihdam

Hizmet Alanı

:

Kurumsal Yapılanma ve Reorganizayson

Proje, İŞKUR tarafından uygulanmış olan Aktif İşgücü Programları Projesi’nin (AİPP) kadınlara ve gençlere yönelik bir devamı niteliğinde olup, İŞKUR’un özellikle yerel düzeyde daha etkin istihdam hizmeti sunmasını sağlamak ve aktif istihdam tedbirleri içeren hibe planı uygulamasını desteklemek üzere 2006 yılı Avrupa Birliği Mali İşbirliği Programı kapsamında geliştirilmiştir. 2008-2010 yılları arasında uygulanmakta olan Proje’de, ANKON’un içinde bulunduğu konsorsiyum, aktif istihdam tedbirlerinin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi konusunda İŞKUR’a teknik destek vermiştir.