EBRD – Muğla Bölgesi’nde Sürdürülebilir Arıcılık Uygulamaları ve Arıcıların Katılımının Desteklenmesi Projesi

Ülke:Türkiye
Referans:C38981/1256/50461/FC802
Başlangıç Yılı:2018
Bitiş Yılı:2020
Yararlanıcı:Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Balparmak
Konsorsiyum:ANKON Danışmanlık
Bütçe:145.000,00 €
Donör:EBRD
Çalışma Alanı:Bölgesel ve Ekonomik Kalkınma, İstihdam ve İşgücü
Hizmet Alanı:Teknik Destek Projeleri

Bu projenin amacı, Balparmak’ın bal tedarik eden üreticilerle olan bağlantılarının güçlendirilmesi yoluyla yenilikçi ve yeni ürünler geliştirme konusunda desteklenmesidir. Bu amaçla Muğla bölgesinin uzak kesimlerinde yaşayan üreticilere, özellikle genç ve kadın üreticilere bilgi ve beceri aktarımının sağlanması ve bu kişiler için yeni iş olanaklarının oluşturulması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında sağlanan hizmetler:

• Sürdürülebilirlik çerçevesinde bölge potansiyelinden tam olarak yararlanmak için bölgedeki bal üreticilerinin ihtiyaçlarının tespit edilmesi

• İhtiyaçlara göre farklı eğitim programlarının düzenlenmesi

• Kazanılan deneyimlerin diğer üreticilerle de paylaşılabileceği platformların oluşturulması • Bölgedeki diğer üreticiler, üniversiteler ve akademisyenler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi