EBRD – Türkiye’de Gıda Sektöründeki Ulusal Mesleki Eğitim Standartlarının Geliştirilmesi Projesi

Ülke

:

Türkiye

Referans

:

C40657/1256/50461/FC802/1256/7206

Başlangıç Yılı

:

2018

Bitiş Yılı

:

2020

Yararlanıcı

:

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, TAB Gıda AŞ

Konsorsiyum

:

ANKON Danışmanlık

Bütçe

:

50.000,00 €

Donör

:

OI – Other International

Çalışma Alanı

:

Bölgesel ve Ekonomik Kalkınma, İstihdam ve İşgücü

Hizmet Alanı

:

Teknik Yardım Projeleri

Bu projenin temel amacı, hazır yemek sektöründe ve lokantalardaki Ulusal Meslek Standartları’nın uluslararası en iyi uygulama örnekleri ve ulusal mevzuat ve kılavuz belgeler esasında geliştirilmesidir. Bu amaçla, EBRD’nin gençlerin katılımına yönelik politika diyaloğu programı çerçevesinde, TAB Gıda, diğer sektör liderleri ve kamu sektörünün sürece dahil edilerek TAB Gıda çalışanlarına meslek standartlarının tanıtılması ve ve bu stabndartların uygulanmasının desteklenmesi hedeflenmektedir.

Bu proje kapsamında ANKON’un sağlayacağı hizmetler;

  • Hazır yemek sektörü Ulusal Meslek Standartları çerçevesinde beceriler, standartlar ve niteliklerle ilgili mevcut durum analizinin yapılması
  • Firmanın eğitim programlarının niteliğinin analiz edilmesi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun beklentileri doğrultusunda bu programların geliştirilmesi
  • Geliştirilen standartların en iyi ve hızlı şekilde uygulanmasının sağlanması
  • Meslek Standartları oluşturulduktan ve uygulamaya geçtikten sonra izleme sürecinin ve etkilerinin incelenmesi ve analiz edilmesi