EU KfW / MEB FRIT I – Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyoekonomik Uyum Projesi

Ülke

:

Türkiye

Referans

:

IPA/2017/389-728

Başlangıç Yılı

:

2018

Bitiş Yılı

:

2021

Yararlanıcı

:

Milli Eğitim Bakanlığı

Konsorsiyum

:

GFA Consulting Group GmbH, ANKON Danışmanlık

Bütçe

:

2.500.000,00 €

Donör

:

KfW (Alman Kalkınma Bankası)

Çalışma Alanı

:

Eğitim ve İnsan Kaynakları Gelişimi

Hizmet Alanı

:

Teknik Yardım Projeleri, Eğitim ve Kapasite Geliştirme

Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesinin genel amacı, Suriyeli mültecilerin ve Türk ev sahibi toplulukların istihdam edilebilirliklerini ve niteliklerini geliştirerek ekonomik ve sosyal bütünleşme sağlamaktır.

Bu projenin temel amaçları;

  • Suriyeli mülteci ve Türk ev sahibi toplulukların iş verilebilirliğini ve vasıflarını artırmak suretiyle aralarındaki toplumsal ve iktisadi uyumu kuvvetlendirmek
  • Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin (GKaS) ve ergenlik çağındaki Türk gençlerinin (14-17 yaş arası) işgücü piyasasında yüksek talep gören iş kollarında kapsayıcı kaliteli mesleki eğitim ve öğretime erişimini artırmak