Mantar Kültivasyon ve Teknoloji Ticarileştirme Merkezi Teknik Destek Projesi

Ülke : Türkiye
EuropeAid : EuropeAid/140031/IH/SER/TR
Başlangıç Yılı : 2021
Bitiş Yılı : 2023
Yararlanıcı : OSTİM
Konsorsiyum : ANKON, Steinbeis, Fraunhofer, Kaunas Science and Technology Park
Bütçe : EUR 1,098,834.00
Donör : Avrupa Komisyonu
Çalışma Alanı : Competitiveness and Innovation
Hizmet Alanı : Technical Assistance Project