Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması (IQVET III) Projesi

Ülke : Türkiye
EuropeAid : EuropeAid/140474/IH/SER/TR
Başlangıç Yılı : 2021
Bitiş Yılı : 2024
Yararlanıcı : TC Milli Eğitim Bakanlığı
Konsorsiyum : GFA Consulting Group GmbH, ANKON Danışmanlık
Bütçe : EUR 10.977.130,00
Donör : Avrupa Komisyonu
Çalışma Alanı : Vocational Education and Training
Hizmet Alanı : Technical Assistance Project, Training and Capacity Building