Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması (IQVET III) Projesi

Ülke

:

Türkiye

Referance

:

EuropeAid/140474/IH/SER/TR

Başlangıç Yılı

:

2021

Bitiş Yılı

:

2024

Yararlanıcı

:

TC Milli Eğitim Bakanlığı

Konsorsiyum

:

GFA Consulting Group GmbH, ANKON Danışmanlık

Bütçe

:

10.977.130,00 €

Donör

:

Avrupa Komisyonu

Çalışma Alanı

:

Vocational Education and Training

Hizmet Alanı

:

Technical Assistance Project, Training and Capacity Building