Balparmak Kanada’da 46. Apimondia – Uluslararası Arıcılık Kongresi’ne Katıldı

Balparmak EBRD Projesi kapsamında, 8-12 Eylül 2019 tarihleri arasında Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen 46. Apimondia – Uluslararası Arıcılık Kongresi’nde yer aldı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından fonlanan ve ANKON Danışmanlık’ın danışmanlığını yürüttüğü “Muğla Bölgesi’nde Sürdürülebilir Arıcılık Uygulamaları ve Arıcıların Katılımının Desteklenmesi Projesi”, Balparmak’ın bal tedarik eden üreticilerle olan bağlantılarının güçlendirilmesi yoluyla yenilikçi ve yeni ürünler geliştirme konusunda desteklenmesini amaçlamaktadır. Proje ile Muğla bölgesinde yaşayan özellikle genç ve kadın üreticilere bilgi ve beceri aktarımının sağlanması ve bu kişiler için yeni iş olanaklarının oluşturulmasını hedefleniyor.

1895 yılında kurulan ve genel merkezi Roma’da bulunan Dünya Arıcılar Birliği (Apimondia) her iki yılda bir Dünya Arıcılar Kongresi’ni organize etmektedir. Apimondia Kongresi, arıcılık sektöründen katılımcılara ve üreticilere ileri derecede bilgi aktarmaktadır. 77 ülkeden toplam 114 üyesi bulunan Apimondia, Arı Yetiştiricileri Birlikleri ve Arıcılık sektöründe çalışan tüm organizasyonların Uluslararası Federasyonu’dur ve bilimsel, teknik, ekolojik, sosyal ve ekonomik konularda arıcılığın gelişmesini teşvik etmek amaçları ile donatılmıştır.

İlk Apimondia Kongresi 1897 yılında, Belçika’da 636 kişi katılımlı organize edilmiştir. Apimondia Kongreleri 1961 yılından itibaren her iki senede bir tekli yıllarda düzenli olarak yapılmaktadır. Ortalama katılım sayısı 6000 – 9000 kişi arasında değişmekte olup, katılımcılar profesyonel ve amatör arıcılar, akademisyenler, tıp doktorları, gazeteciler, arı yetiştiricileri, malzeme üreticileri, kamu yetkilileri, tarımcılar, çevreciler, sanayiciler, bilim insanları, paketleme firmaları, tüketiciler, apiterapistler, teknisyenlerdir.