Bölgesel ve Ekonomik Kalkınma

 
 • KOBİ Gelişimi, Kalkınma Planlaması ve Program Yönetimi
 • Kalkınma Fonları Yönetimi
 • Kamu-Özel Sektör İşbirliği
 • Fizibilite Çalışmaları ve Pazar Araştırmaları
 • Finansal Danışmanlık
 • C3 Eğitim Metodolojisi
 • Yerel Girişim Projeleri
 • Kırsal Kalkınma Projeleri
 • Proje Yönetimi
 • Mikro-Finans
Kamu Sektörünün Geliştirilmesi

 
 • Kamu Hizmeti Reformları
 • Yerel Yönetim Reformları
 • Belediyelerde Yönetim Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılması ve Geliştirilmesi
 • Yatırım Projeleri ve Yıllık Bütçe Önerileri
 • İyi Yönetişim, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik
 • İç Kontrol Sistemleri ve Kalite Sistemler
Yerel Yönetimler

 
 • Belediye Politikaları ve Plan Geliştirme Hizmetleri
 • Yatırım Projeleri ve Yıllık Bütçe Önerilerinin Gözden Geçirilmesi
 • İşletme ve Yönetim Sistemleri Geliştirme
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Muhasebe
 • Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) ve Bilgisayar İşlemle
 • Sosyal Hizmetlerin Geliştirilmesi
KOBİ ve Özel Sektörün Geliştirilmesi

 
 • İşletme ve Yönetim Uygulamaları
 • C3 Eğitim Metodolojisi
 • Kümeleme Politikaları ve bu Politikaların Yürütülmesi
 • Bölgesel Rekabet
 • Eğitim ve Kapasite Geliştirme
 • Eşleştirme Faaliyetleri
İstihdam ve İşgücü

 
 • İstihdam Politikaları ve Planlama
 • Sosyal Güvenlik Sistemleri
 • Sosyal Diyalog
 • İşgücü Piyasa Araştırmaları
Eğitim ve İnsan Kaynakları Gelişimi

 
 • Eğitim Programları
 • Mesleki Öğretim ve Eğitim
 • Hayat Boyu Öğrenme
 • C3 Eğitim Metodolojisi
Tarım ve Kırsal Kalkınma

 
 • Politika Geliştirme
 • Program Yönetimi
 • Kalkınma Fonları Yönetimi
 • Gıda Güvenliği, Hayvancılık, Bitkisel Üretim ve Tohumculuk
 • Su Ürünleri ve Balıkçılık
 • Tarımsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları
Sağlık Sektörü

 
 • Yönetsel Politika Geliştirilmesine İlişkin Teknik Destek
 • Yönetim Sistemlerinin Yeniden Yapılandırılması
 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • Sağlık Yönetim Sistemlerinin Tasarlanması ve Geliştirilmesi
Sivil Toplum

 
 • Kültürel Diyalog
 • Kapasite Geliştirme
 • İyi Yönetişim
 • STK İletişim Ağı Geliştirme
Çevre ve İklim Değişikliği

 
 • Politika Geliştirme ve  Program Yönetimi
 • Su ve Atık Yönetimi
 • Doğal Kaynaklar Yönetimi
 • Doğa Parkı Yönetimi
 • Orman Yönetimi ve Sertifikasyon
 • İklim Değişikliği
 • Temiz Kalkınma Mekanizmaları
 • Karbon Piyasaları
 • ÇED Rapor Uygulamaları
Bilgi ve İletişim Teknolojileri
 • Bilgi Teknolojileri
 • Proje Yönetimi
 • Yönetim Bilgi Sistemleri Geliştirme ve Tasarım
 • Web Tasarım
 • Yaratıcı teknoloji odaklı proje ve iş geliştirme
 • Dijital inovasyon odaklı proje ve iş geliştirme
Cinsiyet Eşitliği

 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeten proje ve iş geliştirme
 • Kadınları ve kız çocuklarını güçlendiren proje ve iş geliştirme
 • Kadınların, sektörel profesyonellik odağında yetkilendirilmesini sağlayan proje ve iş geliştirme
Sürdürülebilirlik

 • İklim değişikliğine uyumlu, sürdürülebilir iş ve proje geliştirme
 • Sürdürülebilir iş modelleri oluşturma
 • Toplumun sürdürülebilir kalkınmasına olumlu katkı sağlamayı hedefleyen iş ve proje geliştirme