Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Proje Döngüsü Eğitimi

Ülke

:

Türkiye
Referans

:

Başlangıç Yılı

:

2011
Bitiş Yılı

:

2011
Yararlanıcı

:

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)
Konsorsiyum

:

Bütçe

:

Donör

:

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)
Çalışma Alanı

:

Eğitim ve İnsan Kaynakları Gelişimi, Bölgesel ve Ekonomi Kalkınma
Hizmet Alanı

:

Eğitim ve Kapasite Geliştirme

ANKON 2011 yılında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) Proje Döngüsü Eğitimini vermiştir. ANKON, BAKKA uzmanlarına aşağıdaki başlıkları kapsayan konularda eğitimi tamamlamıştır:

 • Proje nedir?
 • Proje Döngüsü Yönetimi
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
 • Paydaş analizi
 • Sorun analizi
 • Hedef analizi
 • Strateji analizi
 • Mantıksal çerçeve analizi
 • Faaliyet planı
 • Bütçe
 • Hibe programı başvuru kılavuzunun anlaşılması
 • Başvuru formunun doldurulması
 • Konu ile ilgili örnekler
 • Konunun uygulamasına yönelik grup çalışmaları / atölye çalışmaları
 • Proje Teklif Çağrısı süreci ile ilgili olası soruların cevaplanması