Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Eğitim ve Yardım Masası Hizmetleri

Ülke

:

Türkiye
Referans

:

Başlangıç Yılı

:

2010
Bitiş Yılı

:

2010
Hak Sahibi

:

Dicle Kalkınma Ajansı
Konsorsiyum

:

ANKON
Bütçe

:

Donör

:

Dicle Kalkınma Ajansı
Çalışma Alanı

:

Bölgesel ve Ekonomik Kalkınma
Hizmet Alanı

:

Eğitim ve Kapasite Geliştirme

ANKON, Hollanda Kraliyeti Ekonomi Bakanlığı (MinEZ) ve EUNITE ile işbirliği içinde 19-23 Ekim arasında Türkiye’yi ziyaret eden Ticaret Heyetindeki Sürdürülebilir Enerji ve Enerji Verimliliği sektöründen 15 firmaya yönelik eşleştirme aktivitelerini organize etmiş ve yürütmüştür. Proje kapsamında Ankara’da Hollandalı firmalara özel hazırlanan eşleştirme programları ile 182 eşleştirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.

ANKON, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından açılan iki Hibe Programına yönelik eğitim ve yardım masası hizmetleri sağlamıştır.

Bu hizmetlerin amacı potansiyel proje yararlanıcılarına genel proje döngüsü yönetimi ile ilgili kapasite arttırımı ve kaliteli proje tekliflerinin oluşturulmasını sağlamaktır.

Sunulan Hizmetler:

  • 4 Hibe Programı projesi için de eğitim materyallerinin geliştirilmesi
  • 8 bölgede – 19 oturumda potensiyel proje yararlanıcılarına aşağıdaki konularda eğitim:
  • Temel Başvuru Koşulları
  • Proje Döngüsü Yönetimi, Mantıksal Çerçeve
  • Hibe Programı Başvuru Formu
  • Bütçeleme
  • Sıkça Yapılan Hatalar
  • Değerlendirme
  • ÇED

Potansiyel proje yararlananlarının proje sunumlarına yardım amacıyla Batman, Mardin, Siirt, Şırnak’ta yardım masası hizmetleri.