ANKON Proje: “Dünya Gıda Günü” Ödülünü Balparmak aldı

Her yıl gıda sistemlerinde sürdürülebilirlik dönüşümünü ve iş modellerinde değişimi hızlandırmak amacıyla önde gelen gıda markalarını, girişimcileri, yatırımcıları, uluslararası kuruluşları, kamu ve sivil toplum dahil sektörün diğer tüm paydaşlarını bir araya getiren 5. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi 17 Ekim’de İstanbul’da düzenlendi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası (TÜGİS) ve Sürdürülebilirlik Akademisi’nin destekleriyle ‘Dünya Gıda Günü’ buluşmasının da yapıldığı zirvede Dünya Gıda Günü Ödülleri de sahiplerini buldu. Balın, arıların ve arıcıların yarını için çalışan Balparmak, arı, arıcılık ve ekosisteme sahip çıkmak için yürüttüğü çalışmalardan dolayı ödüle layık görüldü.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından fonlanan ve ANKON Danışmanlık’ın danışmanlığını yürüttüğü “Muğla Bölgesi’nde Sürdürülebilir Arıcılık Uygulamaları ve Arıcıların Katılımının Desteklenmesi Projesi”, Balparmak’ın bal tedarik eden üreticilerle olan bağlantılarının güçlendirilmesi yoluyla yenilikçi ve yeni ürünler geliştirme konusunda desteklenmesini amaçlamaktadır. Proje ile Muğla bölgesinde yaşayan özellikle genç ve kadın üreticilere bilgi ve beceri aktarımının sağlanması ve bu kişiler için yeni iş olanaklarının oluşturulmasını hedefleniyor.