EBRD –Teknik Yardım Çerçevesi Kapsamında (TCRS 1256) – Bölgesel: Proje Kilittaşı: Krakow, Budapeşte ve Sofya

Ülke

:

Polonya, Macaristan, Bulgaristan

Referans

:

C44084/1256/41174/FC802

Başlangıç Yılı

:

2020

Bitiş Yılı

:

2021

Yararlanıcı

:

EBRD

Konsorsiyum

:

ANKON Danışmanlık

Bütçe

:

74.492,00 €

Donör

:

EBRD

Çalışma Alanı

:

Eğitim ve İnsan Kaynakları Gelişimi

Hizmet Alanı

:

Teknik Yardım Projeleri, Eğitim ve Kapasite Geliştirme

 

Projenin amacı Krakow, Budapeşte ve Sofya’da Sürdürülebilir Tesis ve Mülk Yönetimi üzerine iş temelli öğrenme programları geliştirmek ve Şirkete uygulama desteği sağlamaktır. Proje, 12 ay içinde tamamlanacak aşağıdaki üç temel iş paketinden oluşur:

Bileşen 1: Temel ve beceri boşluğu değerlendirmeleri

Bileşen 2: Paydaş katılımı ve işbirliği düzenlemelerinin oluşturulması

Bileşen 3: İçerik geliştirme ve uygulama desteği