Eğitimde Cinsiyet Eşitliğinin Teşvik Edilmesi Teknik Destek Projesi

Ülke

:

Türkiye

Referans

:

132422/D/SER/TR
Başlangıç Yılı

:

2014
Bitiş Yılı

:

2016
Yararlanıcı

:

Milli Eğitim Bakanlığı
Konsorsiyum

:

British Council, ANKON Danışmanlık, FCG International, Fondazione Giacomo Brodili, SIPUI, TEPAV
Bütçe

:

3,178,000 €
Donör

:

Avrupa Komisyonu
Çalışma Alanı

:

Eğitim ve İnsan Kaynakları Gelişimi
Hizmet Alanı

:

Eğitim ve Kapasite Geliştirme, Teknik Destek

Bu projenin amacı; cinsiyet eşitliğine önem veren bir bakış açısı ile okullarda kız ve erkek öğrencilerin cinsiyet eşitliğini teşvik etmektir. Bu proje kapsamında;

  • Bilinçlendirme faaliyetleri planlanmış, turizm sektöründe kadınların katılımını artırmak için uygulamaya geçilmiştir.
  • Tüm eğitim sisteminin kademelerinde cinsiyet eşitliği bakış açısının yerleştirilmesi ve Paydaşların katkıları ile ‘’Okullar için Cinsiyet Eşitliği Güvence Aracı (GEATS) ‘’ nın oluşturulması ile Milli Eğitim Bakanlığının kapasite geliştirilmesinin sağlanması ve bu aracın kitapçıklar vasıtası ile seçilen pilot okullarda uygulanması,
  • Cinsiyet eşitliği bakış açısını teşvik etmek için Milli Eğitim Bakanlığını personeli yurtdışı çalışma gezileri düzenlenmesi, çeşitli çalıştaylarla ilgili politika, strateji ve kanunların gözden geçirilmesi, mevcut tedrisatın incelenerek okul kitaplarındaki içerikler bu bakış açısına göre güncellenmesi,
  • Tüm toplum kesimlerinin (öğrenciler, ebeveynler, eğitim kadrosu vb.) cinsiyet eşitliği farkındalığını yaratmak için seminerler, toplantılar, kampanyalar düzenlenmesi planlanmaktadır