Güneş Enerjisi Santrali ve Rüzgar Enerjisi Santrali Projeleri için Etki Yatırımı Programı Danışmanlık ve Uygulama Desteği

Ülke:Türkiye
Başlangıç Yılı:2023
Bitiş Yılı:2026
Yararlanıcı:Kalyon Enerji
Bütçe:
Donör:Kalyon Enerji
Kalyon Enerji tarafından yürütülen ‘Etki Yatırımı Programı’ kapsamında enerji tesislerinin yaşam döngüsünü kapsayan teknik destek ANKON tarafından sağlanmaktadır. Proje sürdürülebilir kalkınma ve sosyal katkı hedefleyerek, yerel ekonomiyi desteklemeyi, sosyal kapsayıcılığı artırmayı ve çevresel duyarlılıkla öne çıkmayı amaçlamaktadır.