Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği İş Heyeti için Halkla İlişkiler ve Eşleşme Aktiviteleri

Ülke

:

Türkiye

Referans

:

Başlangıç Yılı

:

2009

Bitiş Yılı

:

2009

Yararlanıcı

:

Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği

Konsorsiyum

:

BSI (UK), Afnor (F), Ankon (TR), GTZ (DE), PIRI (TR), DT (DK), UKAS (UK)

Bütçe

:

20.000 €

Donör

:

Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği

Çalışma Alanı

:

KOBİ’ler ve Özel Sektör Geliştirme

Hizmet Alanı

:

İletişim ve Etkinlik Yönetimi, Sektör Analizi ve Pazar Araştırmaları

Ankon Danışmanlık Şirketi, Hollanda Kraliyeti Ekonomi Bakanlığı, Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği (RNE) ve Hollanda Kraliyet Başkonsolosluğu (RNCG) ile işbirliği içinde, 12-16 Ekim 2009 tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret eden Iş Misyonu’na katılan şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda eşleşmeler organize etmiştir.