Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği İş Heyeti için Halkla İlişkiler ve Eşleşme Aktiviteleri

Ülke

:

Türkiye
Referans

:

Başlangıç Yılı

:

2009
Bitiş Yılı

:

2009
Yararlanıcı

:

Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği
Konsorsiyum

:

BSI (UK), Afnor (F), Ankon (TR), GTZ (DE), PIRI (TR), DT (DK), UKAS (UK)
Bütçe

:

Donör

:

Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği
Çalışma Alanı

:

KOBİ’ler ve Özel Sektör Geliştirme
Hizmet Alanı

:

İletişim ve Etkinlik Yönetimi

Ankon Danışmanlık Şirketi, Hollanda Kraliyeti Ekonomi Bakanlığı, Hollanda Kraliyeti Ankara Büyükelçiliği (RNE) ve Hollanda Kraliyet Başkonsolosluğu (RNCG) ile işbirliği içinde, 12-16 Ekim 2009 tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret eden Iş Misyonu’na katılan şirketlerin ihtiyaçları doğrultusunda eşleşmeler organize etmiştir.