ISAG Akademi Eğitim Programları

Ülke

:

Türkiye
Referans

:

Başlangıç Yılı

:

2006
Bitiş Yılı

:

2007
Yararlanıcı

:

ISAG Akademi
Konsorsiyum

:

ANKON Danışmanlık
Bütçe

:

Donör

:

ISAG Akademi
Çalışma Alanı

:

KOBİ’ler ve Özel Sektör Geliştirme
Hizmet Alanı

:

Strateji, Planlama ve Uygulama ve Politika Geliştirme, Eğitim ve Kapasite Geliştirme

ANKON, ISAG Akademi’nin Erdemir gibi büyük sanayi şirketleri için İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, Yönetim ve Kalite Sistemleri gibi konularda düzenlediği eğitimlerin pogramlarının geliştirilmesi ve eğitim verilmesine destek olmuştur.