Köklerimizdeki Bilgileri Geleceğe Aktarıyoruz

Ülke:Türkiye
Başlangıç Yılı:2023
Bitiş Yılı:2026
Yararlanıcı:KOMİLİ, Milli Eğitim Bakanlığı
Konsorsiyum:ANKON Danışmanlık
Donör:BUNGE-KOMİLİ
Projenin ana hedefleri arasında kültürel miras farkındalığını geliştirmek, çocuklara erken yaşlardan itibaren çevresel duyarlılık aşılamak, Ayvalık topluluğunun sosyal ve kültürel bilincini artırmak ve sürdürülebilirlik için okul müfredatlarında zeytinle ilgili kültürel mirası teşvik etmek yer almaktadır. Ayrıca, proje genel refahı iyileştirirken öğrenciler arasında işbirliği ve ortak kültürel ve çevresel farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.