Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi (SEUP) uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen ve finansmanı AB’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT I) kapsamında KfW tarafından sağlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi, 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle on dört ay uzatıldı.

1 Kasım 2018 tarihinde uygulanmaya başlayan projenin genel amacı Suriyeli mültecilerin ve Türk ev sahibi toplulukların istihdam edilebilirliklerini ve niteliklerini geliştirerek ekonomik ve sosyal bütünleşme sağlamak. Projenin temel amaçları ise Suriyeli mülteci ve Türk ev sahibi toplulukların istihdam edilebilirliğini ve niteliklerini artırmak suretiyle aralarındaki toplumsal ve iktisadi uyumu kuvvetlendirmek ve Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin (GKaS) ve ergenlik çağındaki Türk gençlerinin (14-17 yaş arası) işgücü piyasasında yüksek talep gören iş kollarında kapsayıcı nitelikli mesleki eğitim ve öğretime erişimini artırmak.

İstanbul, Bursa, Adana, Mersin, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa olmak üzere sekiz pilot ilde uygulaması süren proje kapsamında toplamda 55 adet mesleki ve teknik eğitim kuruluşundaki eğitim ve öğretim ortamlarının iyileştirilmesi için eğitim ekipmanları ve alt yapı desteği sağlanırken bu okullarda okuyan toplam 10 bin GKaS ve Türk gencine ulaşım, gıda, eğitim materyali gibi başlıklarda destek paketleri sunuluyor. Proje kapsamında ayrıca, mesleki ve teknik eğitimin kamuoyu nezdindeki imajını iyileştirmek ve mesleki ve teknik eğitim kuruluşlarına kayıt oranlarını artırmak amacıyla, mesleki ve teknik eğitimin tanıtımı ve bu konudaki farkındalığın arttırılmasına yönelik bir strateji uygulanıyor.