ANKON Proje: Montreal Protokolü 31. Taraflar Toplantısı Roma’da gerçekleştirildi

Montreal Protokolü 31. Taraflar Toplantısı ve Türkiye Yan Etkinliği, 4-8 Kasım 2019 tarihleri arasında Roma’daki BM Gıda ve Tarım Örgütü bünyesinde gerçekleşti. MOP 31 Toplantıları sırasında, katılımcılar ile; GFA Consulting Group GmbH, ANKON Danışmanlık, HEAT GmbH ve Öko-Recherce Konsorsiyumu tarafından yürütülen “F-Gazlar Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Teknik Yardım Projesi” kapsamında elde edilen bulgular ve proje süreci uluslararası düzeyde paylaşıldı. 

Türkiye Yan Etkinliği’ni, “F-Gazlar Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Teknik Yardım Projesi” Takım Lideri Gönül Ertürer yönetirken, projenin arka planına dair bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Ozon Tabakasının Korunması Şube Müdürü Ülkü Füsun Ertürk ve UNIDO Program Yöneticisi Rodica Ivan’ın sunumlarının ardından, toplantı uzmanlardan Julia Kleinschmidt’in yeni F-Gaz yönetmeliği ile ilgili çalışmaları, Felix Heydel’in  elektronik veri tabanı ve raporlama araçlarını ve Dietram Oppelt’in ise Türkiye’de florlu sera gazlarının alternatiflerine yönelik eğilimleri konusundaki proje bulgularını katılımcılara aktarması ile devam etti.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak finansman sağladığı , “F-Gazlar Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Teknik Yardım Projesi”  sonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, florlu sera gazları ile ilgili revize bir yönetmeliğe ve ithal edilen ve kullanılan f-gaz miktarlarını takip etmeye yönelik bir elektronik veri tabanı ve raporlama sistemi gibi araçlara sahip olmuş olacak.