Nakkaş-Başakşehir Otoyolu Projesi Çerçevesinde Geçim Kaynağı Restorasyonu, İyileştirme Ve/Veya Yardım Tedbiri Kapsamında İş Geliştirmeye Yönelik Danışmanlık Hizmetleri

Ülke:Türkiye
Başlangıç Yılı:2023
Bitiş Yılı:2026
Yararlanıcı:Rönesans
Konsorsiyum:ANKON Danışmanlık
Bütçe:
Donör:EBRD
ANKON, kamulaştırma programı tarafından etkilenen işletmelerin yer değiştirme planlaması, karşılaştıkları zorluklar ve fırsatları analiz etme, işletme yönetimi danışmanlığı sunma ve istikrarlı büyümeyi ve sürdürülebilirliği desteklemek için gerekli finansal araçlara erişim konusunda rehberlik sağlama hizmetleri sunmaktadır. Nakkaş – Başakşehir Otoyolu Projesi kapsamında ANKON tarafından “Geçiş İyileştirmesi” ve “İş Geliştirme” danışmanlığı sağlanmaktadır.