Sağlık Finansmanı Çalışması – Azerbaycan Sağlık Bakanlığı

Ülke

:

Azerbaycan
Referans

:

Başlangıç Yılı

:

2004
Bitiş Yılı

:

2005
Yararlanıcı

:

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı
Konsorsiyum

:

G&G Consulting (TR), ANKON (TR), HIC (AUS)
Bütçe

:

Donör

:

Dünya Bankası
Çalışma Alanı

:

Sağlık Sektörü
Hizmet Alanı

:

Strateji, Planlama ve Uygulama ve Politika Geliştirme, Sektör Analizi ve Piyasa Araştırmaları

Çalışma, sağlık finansmanlarının, sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde organize edilmesi ve kullanılmasına olan katkısını artırmayı, sağlığa ilişkin devlet kaynaklarının eşit ve etkili bir şekilde tahsis edilmesini sağlamayı, sağlık sistemi için sunulan devlet teminatları ile bu amaç için tahsis edilen mali kaynaklar arasındaki dengenin güçlendirecek mekanizmalar geliştirmeyi ve hassas grupların azami derecede korunmasını hedeflemiştir.

Bu çerçevede, gelirlerin toplanması, fonlara ilişkin havuzun oluşturulması, hizmet alımı, kaynak tahsis mekanizmaları, sosyal yardım ve hasta maliyetinin paylaşılmasına ilişkin politikalar ve ilgili yasal, örgütsel ve kurumsal düzenlemeler dahil olmak üzere, sağlık finansman sisteminde kapsamlı bir reform için seçenekler geliştirilmiştir.