SESRIC – KOBİ’lerin Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Projesi

ANKON Danışmanlık’ın yürüttüğü İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) tarafından geliştirilen “KOBİ’lerin Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi Projesi: Libya’daki Yeni İşletmelerin ve KOBİ’lerin Büyüme ve Sürdürülebilirliğinin Desteklenmesi Yoluyla Girişimcilerin Ekonomik Açıdan Güçlendirilmesi Projesi” BINA İnisiyatifi Programı kapsamında uygulanmaya başladı.

Projenin genel amacı, Libya’lı girişimcilerin, yeni kurulan işletmelerin ve KOBİ’lerin, yeni sürdürülebilir iş olanaklarının oluşturulması ve geliştirilmesi yoluyla güçlendirilmesidir. Bu amaçla, Türkiye’deki KOBİ ekosistemiyle işbirliği içinde, entegre iş geliştirme hizmetleri ve iş bağlantıları ve ortaklıkların kurulmasına yönelik hizmetler sağlanacaktır. Projenin, ekonominin gelişmesine, işsizlik oranlarının düşmesine, yeni sürdürülebilir iş olanaklarının oluşmasına, yeni ürün ve hizmetlerin ve ayrıca, iş geliştirme programları ile yerel kurum/ kuruluşlar arasında stratejik bağlantıların güçlenmesine katkı sağlaması beklenmektedir.