SEUP II – Mesleki Eğitim Aracılığıyla Sosyal ve Ekonomik Uyum II

Ülke:Türkiye
Başlangıç Yılı:2022
Bitiş Yılı:2024
Yararlanıcı:OEDAŞ
Konsorsiyum:ANKON Danışmanlık
Çerçeve Sözleşmesi:Cinsiyet ve Ekonomik Kapsayıcılık Teknik Destek Çerçevesi – Beceri ve İstihdam
Bütçe:74.999,00 EUR
Donör:EBRD
Projenin genel amacı, Suriyeli mülteciler ile Türk ev sahibi topluluklarının iş olanaklarını ve niteliklerini geliştirerek sosyal ve ekonomik bütünlüğünü teşvik etmektir. Bu, yoksulluğun azaltılmasına, sosyal savunmasızlığın azaltılmasına ve Suriyeli mülteci akınından en çok etkilenen illerde genel durumun istikrarlı hale getirilmesine katkıda bulunması planlanmıştır. Projelerin belirli amacı, geçici koruma altındaki Suriyelilere ve Türk gençlerine (14-17 yaş) yüksek talep gören meslek dallarında kapsayıcı nitelikte kaliteli mesleki eğitim ve öğretim erişimini artırmaktır. Projenin ikinci aşamasında, yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmektedir:
  • Yeni eğitim ekipmanlarının sağlanması ve sınıfların, atölyelerin ve laboratuvarların temel yenilenmesi yoluyla ek 50 okulun güncellenmesi
  • Suriyeli mültecilere ve dezavantajlı Türklere destek paketlerinin sağlanması
  • Öğrencilerin ulaşım, öğle yemeği, giyim ve özel öğrenme materyalleri için finansmanı
  • Proje faaliyetlerinin farkındalığını ve görünürlüğünü artırmak, bütünlüğü teşvik etmek ve mutlu öğretim ve öğrenme ortamları oluşturmak için diğer faaliyetlere destek sağlanması
  • Resmi istihdam sözleşmelerinin düzenlenmesi