EBRD – Karadeniz Bölgesi’nde Sürdürülebilir Fındık Üretiminin ve Katılımın Desteklenmesi Projesi

Ülke : Türkiye
Referans : C38854/1256/50461
Başlangıç Yılı : 2018
Bitiş Yılı : 2019
Yararlanıcı : Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, OLAM/PROGIDA
Konsorsiyum : ANKON Danışmanlık
Bütçe : 74.500,00 €
Donör : EBRD
Çalışma Alanı : Bölgesel ve Ekonomik Kalkınma, İstihdam ve İşgücü
Hizmet Alanı : Teknik Yardım Projeleri

Bu proje kapsamında, fındık üretiminde sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gıda güvenliğinin iyileştirilmesi amacıyla OLAM/PROGIDA’ya İyi Tarım Uygulamaları (İTÜ) programının uygulaması ve kapsamının genişletilmesine yönelik teknik destek sağlanmaktadır.

Bu proje kapsamında ANKON’un sağlayacağı hizmetler:

  • Firma’nın mevcut eğitim programlarının gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi
  • Firmanın kapasite geliştirme, bilgi paylaşımı ve beceri aktarımı aracılığıyla ürün tedarik eden üreticilerle bağlantılarının güçlendirilmesi