Sürdürülebilir Zeytin Tarımı Uygulamaları ve Kadın Zeytin Çiftçilerinin Dahil Edilmesi için Destek Projesi

Ülke:Türkiye
Başlangıç Yılı:2022
Bitiş Yılı:2024
Yararlanıcı:BUNGE-KOMİLİ
Konsorsiyum:ANKON Danışmanlık
Çerçeve Sözleşmesi:Cinsiyet ve Ekonomik Kapsayıcılık Teknik Destek Çerçevesi – Beceriler ve İstihdam
Bütçe:100.000 EUR
Donör:EBRD
Projenin başlıca amaçları, çiftçiler için bir zeytin enstitüsünün geliştirilmesini desteklemek, zeytin üreticileri arasında tarım girişimciliğini teşvik etmek için bir ekosistem kurmak, gelecek için zeytin ağaçlarını koruma konusunda farkındalığı artırmak ve sera gazı emisyonlarını azaltırken iklim değişikliğine dayanıklı tarım uygulamalarını teşvik etmektir.