Turizm Sektöründe İşveren ve Çalışanların Uyumunun Arttırılması Teknik Destek Projesi

Ülke

:

Türkiye

Referans

:

132676/D/SER/TR
Başlangıç Yılı

:

2014

Bitiş Yılı

:

2016
Yararlanıcı

:

Kültür ve Turizm Bakanlığı
Konsorsiyum

:

ANKON Danışmanlık
Bütçe

:

8.193.00 €
Donör

:

Avrupa Komisyonu
Çalışma Alanı

:

Bölgesel ve Ekonomik Kalkınma, İstihdam ve İşgücü, Eğitim ve İnsan Kaynakları Gelişimi
Hizmet Alanı

:

Teknik Destek Projeleri

Bu Proje’nin amacı Kültür ve Turizm Bakanlığından yürütme veya yatırım lisansına sahip ve turizm sektörüne ait olan konaklama, yeme ve içme girişimleriyle ilgili çalışan insan kaynağının kalitesini ve uyumluluğunu arttırmaktır. Bu amaçla, işveren ve çalışanların temel yetkinliklerinin güçlendirilmesi için turizm sektöründeki sosyal ortakların, merkezi ve yerel kamu kuruluşlarının eğitim ve danışmanlık kapasiteleri arttrılacaktır.

  • Proje danışmanı, turizm sektöründeki işveren ve çalışanların uyumluluklarını arttırmak için aktiviteler yürütecek, eğitim, bilinçlendirme kampanyaları, işgücü piyasası analizi, veritabanı sistemi gibi çeşitli yollarla turizm sektöründeki hizmet sağlayıcıların ve sosyal ortakların eğitim kapasitesini arttıracaktır.
  • Turizm sektöründe insan sermayesinin uyum ve kalitesini artırmada Bakanlığın desteklenmesi
  • Turizm sektörüyle (sosyal ortaklar, merkezi ve yerel kamu kuruluşları) ilgili tüm paydaşların danışma ve eğitim kapasitelerini artırmak için hizmet sağlanması
  • Turizm sektöründe çalışanların ve işverenlerin uyum yeteneklerinin arttırılması için tasarım çalışmaları
  • Farkındalık yaratma ve tanıtım faaliyetleri, işgücü piyasası analizi ve proje programının koordine edilmesi