Türkiye’de Belediye Su Altyapılarının Uygulanmasını Desteklemek için Teknik Destek Projesi, 3. Aşama – İletişim Faaliyetleri

Ülke:Türkiye
Başlangıç Yılı:2023
Bitiş Yılı:2026
Yararlanıcı:İLBANK
Konsorsiyum:ANKON Danışmanlık
Alt Yüklenici:MG CSA
Bütçe:
Donör:EIB
Projenin amacı, temel su ve sanitasyon hizmetlerinin sağlanması amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin hedef illerindeki belediyeler ve kamu hizmeti şirketleri için öncelikli yatırım alt projelerinin hazırlanması ve uygulanmasında İller Bankası A.Ş.’ye (İLBANK) yardımcı olmaktır. Hizmetler arasında izleme, iş sözleşmelerinin denetimine destek ve alt projelerin uygulanmasına ilişkin raporlama yer almaktadır. Teknik Yardım ayrıca, kapasite geliştirme faaliyetleri yoluyla, AYB standartlarına uygun olarak teknik ve mali açıdan uygulanabilir yatırım projeleri hazırlama konusunda İLBANK, belediyeler ve su idarelerinin teknik, mali ve durum tespiti kapasitesini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. ANKON, projenin iletişim ayağı için hizmet sağlamaktadır.