Ulusal Kırsal Kalkınma Ağ için Teknik Destek Projesi

Ülke:Türkiye
Başlangıç Yılı:2022
Bitiş Yılı:2024
Yararlanıcı:T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
Konsorsiyum:ANKON Danışmanlık
Bütçe:2.086.940 TL
Donör:EC
Proje ile Avrupa Ortak Tarım Politikaları Ağı’na entegre edilmesi Türkiye düzeyinde ulusal kırsal ağın temelini oluşturan yerel, bölgesel ve ulusal yapıların uygulanmasını desteklenmesi amaçlamaktadır.