Uluslararası Finans Kuruluşlarının Kayıtlı İstihdam Projesi Alt Projelerinin Uygulanması için Çevresel ve Sosyal Danışmanlık ve İzleme Hizmetleri

Ülke:Türkiye
Başlangıç Yılı:2023
Bitiş Yılı:2025
Yararlanıcı:TKYB
Konsorsiyum:STANTECH, ANKON
Bütçe:4.055,000 TL
Donör:WB
Projenin amacı, geçici koruma altındaki Suriyelilerin yoğun olduğu illerde faaliyet gösteren işletmeler için resmi iş yaratma koşullarını iyileştirmek, bu sayede Türk vatandaşları ve mültecilerin yararına olacak şekilde iş yaratma şartlarını desteklemektir. Bu hedefe ulaşmak için, Resmi İstihdam Yaratma Projesi, (a) sürekli iş yaratma kaydına sahip ve işletmeyi genişletme ve pazar yaratma kapasitesini artırmış olan işletmelere kredi aracılığıyla finans erişimini artırmayı, (b) yüksek iş yaratma potansiyeline sahip işletmelere iş yaratma koşullu hibe yoluyla finans erişimini ve (c) proje tarafından finanse edilen eğitim programlarına katılan faydalanıcı işletmelerin ve çalışanların becerilere erişimini desteklemeyi hedeflemektedir. Seçilen İller: İstanbul, Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Kilis, Konya, Mardin, Ankara, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Osmaniye, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Batman, Manisa, Denizli, Tekirdağ ve Sakarya. ANKON, her alt proje için bir Çevre ve Sosyal eylem planı hazırlamaktan sorumlu olan bir İş Sağlığı Güvenliği ve Sosyal Uzman sağlamaktadır.