Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) Proje Döngüsü Eğitimi, Eğitmenlerin Eğitimi, Şartname Hazırlama, Proje Fişi Yazma Eğitimi

Ülke

:

Türkiye
Referans

:

Başlangıç Yılı

:

2011
Bitiş Yılı

:

2011
Yararlanıcı

:

Ahiler Kalkınma Ajansı
Konsorsiyum

:

ANKON Danışmanlık
Bütçe

:

Donör

:

Ahiler Kalkınma Ajansı
Çalışma Alanı

:

Eğitim ve İnsan Kaynakları Gelişimi, Bölgesel ve Ekonomi Kalkınma
Hizmet Alanı

:

Eğitim ve Kapasite Geliştirme

ANKON 01-31 Ağustos 2011 tarihleri arasında AHİLER Kalkınma Ajansı’na Proje Döngüsü Eğitimi, Eğitmenlerin Eğitimi, Şartname Hazırlama, Proje Fişi yazma Eğitimi vermiştir. Bu eğitimlerin içeriği aşağıda sıralanmıştır:

 • Arabuluculuğun tanımı ve amacı
 • Proje nedir?
 • Proje Döngüsü Yönetimi
 • Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
 • Paydaş analizi
 • Sorun analizi
 • Hedef analizi
 • Strateji analizi
 • Mantıksal çerçeve analizi
 • Faaliyet planı
 • Bütçe
 • Hibe programı başvuru kılavuzunun anlaşılması
 • Başvuru formunun doldurulması
 • Konu ile ilgili örnekler
 • Eğitim etmenleri
 • Eğitim aşamaları
 • Eğitim tasarlama
 • Eğitim değerlendirme analizi
 • Eğitimle performans artırma
 • Şartname hazırlama ve proje fişi yazma