Aytemizler ve Denios Ortak Girişim için İş Planı Hazırlanması

Ülke

:

Türkiye
Referans

:

Başlangıç Yılı

:

2014
Bitiş Yılı

:

2014
Yararlanıcı

:

Aytemizler ve Denios Ortak Girişim
Konsorsiyum

:

Morgan Grenfell & Co. (UK), Tekstilbank (TR), ANKON Danışmanlık (TR)
Bütçe

:

12.154 €
Donör

:

Aytemizler ve Denios Ortak Girişim
Çalışma Alanı

:

KOBİ’ler ve Özel Sektör Geliştirme
Hizmet Alanı

:

Strateji, Planlama ve Uygulama ve Politika Geliştirme, Kurumsal Yapılanma ve Reorganizayson

Bu projede Aytemizler ve Denios Ortak Girişiminin kurulması için bir İş Planı Hazırlama hizmeti verilmiştir. Bu iş kapsamında ANKON ;

 • İki firma için iş planlarının hazırlanması,
 • SWOT analizinin yapılması,
 • Ürün ve Hizmetlerin belirlenmesi,
 • Pazar araştırması ve planlaması
  • Yüksek pazarlama maliyetleri
  • Müşteri ürün tanıma
  • Eğitim
 • Yönetim planlaması ve organizasyon şemasının hazırlanması
 • İşe başlama maliyetlerinin hesaplanması
 • Nakit akış tablolarının hazırlanarak finansman projeksiyonunun yapılması

faaliyetleri üstlenmiştir.