COVID-19 Krizine Müdahalenin bir Parçası Olarak Türkiye Sağlık Sektöründe Becerilerin ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Desteklenmesi Projesi

Ülke:Türkiye
Başlangıç Yılı:2022
Bitiş Yılı:2024
Yararlanıcı:T. C. Sağlık Bakanlığı
Çerçeve Sözleşmesi:Cinsiyet ve Ekonomik Kapsayıcılık Teknik Destek Çerçevesi – Beceriler ve İstihdam
Bütçe:350.000 EUR
Donör:EBRD
Projede, Türkiye’deki sağlık sektöründeki cinsiyet eşitliğini güçlendirmek öncelikli olarak belirlenmiştir. Bu proje, sağlık profesyonellerinin becerilerini geliştirerek COVID-19 salgını ve benzeri hastalıklara ilişkin acil durumları ve uzun vadeli sağlık durumlarını daha iyi ele almalarını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, proje sağlık sektöründeki beceri geliştirme ve cinsiyet eşitliği durumunu belirlemek için bir temel ve ihtiyaçlar değerlendirme raporu hazırlamayı ve paydaş haritalama çalışmalarını paydaş görüşmeleri yoluyla yürütmeyi amaçlamaktadır. İçerik geliştirme ve kapasite geliştirme uygulamaları da bu proje kapsamında gerçekleştirilerek mesleki beceri geliştirme ve cinsiyet eşitliğini teşvik edilmesi sağlanacaktır. Eğitimlerin Eğitimi, hem sağlık çalışanlarının sektöre özgü yeteneklerini hem de teknik olmayan yumuşak becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir şekilde tasarlanmıştır