Engellilerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Teknik Destek Projesi

Ülke

:

Türkiye

Referans

:

131054/D/SER/TR
Başlangıç Yılı

:

2013

Bitiş Yılı

:

2015
Yararlanıcı

:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Konsorsiyum

:

Ankon Danışmanlık
Bütçe

:

979.800,00 €
Donör

:

Avrupa Komisyonu
Çalışma Alanı

:

Sağlık Sektörü
Hizmet Alanı

:

İletişim ve Etkinlik Yönetimi, Hibe Programları Yönetimi, Teknik Yardım Projeleri, Eğitim ve Kapasite Geliştirme, Proje Planlama ve Yönetim

Bu proje, Aile ve Sosyal Politikaları Bakanlığı Kurumsal Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri’nin ve özürlülük ve savunmasız grupların topluma entegrasyonu alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Sözleşme kapsamında:

  • Özürlülük konusunda eğitim, savunmasız grupların topluma entegrasyonu ve benzeri konular STK’lara iletilmiştir,
  • Hibe programı kapsamındaki projeler saha ziyaretleri yoluyla denetlenmiştir,
  • Hibe proje uygulaması eğitimi ve nihai raporun hazırlanması konularında hibe hak sahipleri bilgilendirilmiştir,
  • Malzeme tedariki, uygulama prosedürleri, sözleşme değişiklikleri, rapor yazma ve benzeri konularda hibe faydalanıcılarına destek verilmiştir,
  • Hibe projeleri, bir izleme bilgi sistemi (MIS) olan Web-tabanlı online izleme aracı tarafından takip edilmiş, önceden kurulmuş bir proje web sitesi üzerinden MIS sisteminin tüm operasyonu üstlenilmiştir,
  • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden gelen personel için tanzim edilmiş olan çalışma turları, AB Üye Devletlerinin engellilik alanındaki bilgilerinden yararlanabilmek amacıyla düzenlenmiştir. Çalışma ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından engellilik alanında GAP analiz raporunun hazırlanmasında ve yayımında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne yardımcı olunmuştur,
  • Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü personelinin kapasitesini arttırmak ve proje yönetim becerilerini geliştirmek için düzenlenen proje yönetim eğitimi yürütülmüş,
  • Yaygınlaştırma ve tanıtım faaliyetleri yerine getirilmiştir.