F-Gazlar Konusunda Kapasite Geliştirme Eğitimleri Başladı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak finansman sağladığı “F-Gazlar Konusunda Kapasite Oluşturma ve Aktarım için Kapasite Geliştirme Teknik Yardımı” Projesi; GFA Consulting Group GmbH, ANKON Danışmanlık, HEAT GmbH ve Öko-Recherce Konsorsiyumu tarafından yürütülmektedir. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın faydalanıcısı olduğu Projenin genel amacı, bilimsel kanıtlar doğrultusunda iklim değişikliğini azaltmaya yönelik küresel çabalara katkıda bulunmak için insan kaynaklı sera gazı yayılımını azaltmaktır.

Haziran 2017 tarihinde başlayan ve Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak olan proje süresince; iklim değişikliğine duyarlı düşük karbonlu kalkınmaya yönelik orta ve uzun vadeli hazırlık için ulusal ve yerel kapasite artırılacak, bilimsel kanıtlarla uyumlu olarak iklim değişikliğini engellemeye katkı sağlanacak ve insan kaynaklı sera gazı emisyonları azaltılacaktır. Proje ile Avrupa Birliği iklim politikası ve mevzuatına aşamalı olarak uyum ve iklim değişikliğini azaltmaya katkı sağlanacaktır.

Ulusal ölçekte eğitim kapasitesini arttırmak, mevcut ve hedeflenen F-Gaz yönetmelikleri arasında belirlenen boşlukları ele almak ve ilgili teknolojiler hakkında bilgi aktarmak üzere İstanbul’da Proje kapsamında tüm paydaşların katılımıyla “Eğiticilerin Eğitimi” programları gerçekleştirilmiştir. İklimlendirme ve Soğutma (RAC) Sektörü Eğitici Eğitimleri 20-21 Ocak ve 22-23 Ocak 2019 tarihlerinde İstanbul’da, 6-7-8 Mart 2019 tarihlerinde İzmir’de İklimlendirme ve Soğutma & Solvent ve Elektrikli Şalt Sektörü Eğitici Eğitimleri düzenlenmiştir.

Detaylı bilgi için: http://f-gasesturkey.com/