Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması Yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması (IQVET III) Projesi

Ülke

:

Türkiye

Referance

:

EuropeAid/140474/IH/SER/TR

Başlangıç Yılı

:

2021

Bitiş Yılı

:

2024

Yararlanıcı

:

TC Milli Eğitim Bakanlığı

Konsorsiyum

:

GFA Consulting Group GmbH, ANKON Danışmanlık

Bütçe

:

10.977.130,00 €

Donör

:

Avrupa Komisyonu

Çalışma Alanı

:

Mesleki Eğitim ve Öğretim

Hizmet Alanı

:

Teknik Destek Projesi, Eğitim ve Kapasite Geliştirme

Bu projenin amacı, öğretim ve idari personelin eğitimi, öğrenme ortamlarının iyileştirilmesi, mesleki ve teknik eğitimin öğrenciler için cazip bir seçenek olarak sunulması, Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin (SCoE) kurulmasıdır ve bu sayede okullar, sosyal ortaklar ve özel sektör arasındaki işbirliğinin artırılmasıyla EQARF ve EQAVET ile uyumlu bilgi, beceri ve yetkinlikleri geliştirerek mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırmaktır.