Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP) – Bilgisayar Ağının Tasarımına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri

Ülke

:

Türkiye
Referans

:

Başlangıç Yılı

:

2004
Bitiş Yılı

:

2007
Yararlanıcı

:

T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu
Konsorsiyum

:

ANKON Danışmanlık AB Proje ve Danışmanlık Ltd.
Bütçe

:

Finansman

:

Dünya Bankası
Çalışma Alanı

:

Kamu Sektörü Geliştirme
Hizmet Alanı

:

Kurumsal Yapılanma ve Yeniden Yapılandırma

ANKON, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’nun Türkiye genelindeki merkez, 81 şube (İl) ve 931 ilçedeki SYDTF’yi kapsayacak bir bilgisayar ağı sistemi kurması için danışmanlık sağlamıştır.

Proje, SYDTF operasyonları için yeni bir sistem tasarımını, Bilgi Teknolojisi yatırımı için ihale dokümanlarının geliştirilmesini, alınan tekliflerin değerlendirme raporlarının hazırlanmasını ve uygulamanın denetlenmesini içermiştir.

Proje görevleri arasında ayrıca SYDTV’nin organizasyon yapısının gözden geçirilmesi, iyileştirilmiş bir kurumsal yapı önerilmesi ve operasyonel iş akışlarının yeniden tasarlanması da yer almıştır.