Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Finans ve Muhasebe Sistemleri Analizi ve Bilgisayar Destekli Mali Bilgi Sistemleri Stratejisi – Türk Standartları Enstütüsü (TSE)

Ülke

:

Türkiye
Referans

:

Başlangıç Yılı

:

1990
Bitiş Yılı

:

1990
Yararlanıcı

:

Türk Standartları Enstitüsü
Konsorsiyum

:

Price Waterhouse Coopers, ANKON Danışmanlık
Bütçe

:

Donör

:

Dünya Bankası
Çalışma Alanı

:

KOBİ’ler ve Özel Sektör Geliştirme
Hizmet Alanı

:

Kurumsal Yapılanma ve Reorganizayson

ANKON, TSE ve Dünya Bankası tarafından, Türk Standartları Enstitüsünün mali tablolarının gözden geçirilmesi ve daha ticari bir kuruluş olma yolunda mali yapısının, muhasebe politikalarının ve işlemlerinin Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri doğrultusunda analiz edilmesi için görevlendirilmiştir.

Görev,

Japonya Hükümeti ve IBRD tarafından ortak olarak sağlanan Türk Teknoloji Projesi Kredisi’nin bir parçasını oluşturmaktadır. ANKON, TSE’nin mevcut muhasebe ve mali yönetim sistemlerinin güçlendirilmesi için öneriler geliştirmiş, TSE yönetim bilgi sistemlerinin bilgisayar destekli hale getirilmesi için geniş kapsamlı bir stratejik plan tasarlamış, örgütsel rasyonalizasyon için öneriler geliştirmiş ve Teknoloji Kredisi hedefleri doğrultusunda TSE’nin uzun vadeli gelişim planlarının gerçekleştirilmesi için bir uygulama planı hazırlamıştır.