Türkiye F-Gazları Azaltmayı Hedefleyen Kigali Değişikliği’ni Onaylıyor

Türkiye, kısaca F-gaz olarak ifade edilen florlu gazların kullanımını azaltmayı hedefleyen Kigali Değişikliği’ni onaylama sürecinde. 1991 yılında Türkiye’nin de taraf olduğu Montreal Protokolü’nün bir parçası olan Kigali Değişikliği, güçlü sera gazı olan f-gazların azaltımı yoluyla iklim değişikliği ile mücadeleye önemli bir katkı sağlamayı amaçlıyor.

Kigali Değişikliği’yle, “gelişmiş ülkelerin” 2021 yılı emisyon miktarı üzerinden 2047 yılına kadar florlu gazların kullanımını en az %80 oranında azaltması hedefleniyor. Bu gazların tüketiminin azaltılması, iklim değişikliği için doğrudan önem taşıyor. Türkiye’nin arasında bulunduğu “gelişmekte olan ülkelerin” ise F-gaz salımlarındaki artışı 2024 yılında durdurmayı kabul ederek, 2029 yılına kadar %10, 2035’e kadar %30, 2040’a kadar %50 ve 2045 yılında %80 azaltım yapması bekleniyor.
 
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak finansman sağladığı, GFA Consulting Group GmbH, ANKON Danışmanlık, HEAT GmbH ve Öko-Recherce Konsorsiyumu tarafından yürütülen F-Gazlar Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi, AB müktesebatının uyumlaştırılması kapsamında tüm sektörel paydaşlarla birlikte Türkiye’nin F-gazların azaltımı için çabaları sistematik bir şekilde ele alıyor. Bu bağlamda proje; F-gaz içeren ekipmanların ve sistemlerin kayıt altına alınması, teknik servis elemanlarının ve firmalarının belgelendirilmesi, ekipman ve sistemlerden gaz kaçaklarının önlenmesi, her türlü müdahalenin kayıt altına alınarak merkezi bir veri tabanı yoluyla takip edilmesi, F-gaz içeren atıkların ve atık F-gazların yönetimi ve ulusal ölçekli bir f-gaz envanterinin oluşturulması gibi çeşitli bileşenler içeriyor.  

Detaylı bilgi için proje web sitesini ziyaret edebilirsiniz.