Türkiye’de Kalite Altyapısının Güçlendirilmesine Teknik Destek PROJESİ

Ülke

:

Türkiye
Referans

:

Başlangıç Yılı

:

2010
Bitiş Yılı

:

2012
Hak Sahibi

:

T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı
Konsorsiyum

:

BSI (UK), Afnor (F), Ankon (TR), GTZ (DE), PIRI (TR), DT (DK), UKAS (UK)
Bütçe

:

4.830.500 €
Donör

:

Avrupa Komisyonu
Çalışma Alanı

:

Kamu Sektörü Gelişimi, KOBİ’ler ve Özel Sektör Geliştirme
Hizmet Alanı

:

Teknik Destek, Kurumsal Yapılanma ve Reorganizayson, İletişim ve Etkinlik Yönetimi, Hibe Programı Desteğo, Proje Planlama ve Yönetimi, Strateji, Planlama ve Uygulama

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliğini geliştirmek ve daha iyi bir ürün güvenliği sistemi oluşturulması için kalite altyapısı aktörlerinin güçlendirilmesini hedefleyen proje, standardizasyon, akreditasyon, meteoroloji konularında farkındalık kampanyaları gibi etkinlikleri kapsamıştır.

Ankon’un projedeki rolü, yerel yönetimin sağlanması ve yerel uzman belirlenmesidir.